Buzdolabı çeşitleri nelerdir Buzdolabı, yiyecekleri serin tutan teknolojik bir yeniliktir. Yiyecekleri saklamaktan ısıdan anında kurtulma sağlamaya kadar pek çok kullanım alanı vardır. Aynı zamanda en popüler ev aletlerinden biridir. Ancak, tüm mutfaklarda buzdolabı yoktur. Birçok buzdolabı türü vardır ve her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Hangi tipin sizin için en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı …

Paletli traktör yapmayı ilk düşünen, 1905 yılında Benja- min Holt oldu, Asıl amacı, buhar makinelerinin etki alanını genişletmekti, Traktörlerin gücü arttıkça, motor ağırlığı da artıyordu. Sonra da bu ağırlığı taşımak için, sorunu daha geniş tekerlekler kullanarak çözmeyi düşündüler. Böylece ortaya bir dev traktör çıktı. Holt, sonunda soruna köklü bir çözüm ge- tirmişti.

Farmhall Traktörü 1924’te International Harvester tarafından hazırlanan Farmhall traktörü, çeşitli görevleri yerine getiren traktörlerin öncüsüdür. Toprağı sürmeyi, taramayı, vb. öteki işlemleri ger- çekleştiriyordu. Arka aks, belirli bir yükseklikteydi ve birbirinden uzak iki büyük tekerlek tarafından taşınıyordu. Ön iki tekerlekse bir- birine yakındı. Bu sayede düz ekili alanlar arasından geçe- biliyordu. Bir de istenen aksesuarın takıldığı …

1917’de Ford Son Tractors fabrikası tarafından gerçekleş- tirilen araç, çağın bütün traktörlerini gölgede bırakacak özel- likte, gerçek bir sanayi harikasıydı. Traktörü hafifletmek için ilk kez şaside dökme demir kullanılmıştı. Dört tekerleğiyse, çeliktendi.

Ilk mekanik tohum ekme makinesi, 1600’den önce Bolog- na’lı İtalyan Tadeo Calvani tarafından tasarlandı. Bu, iki te- kerlek üzerine monte edilmiş bir kasadan oluşuyordu, Gider- ken, sallantıdan tohumlar tüplere geçiyor, buradan da sürül- müş tarlaya serpiliyordu. Tohum ekme makinesinin peşinden sürüklediği bir tarla sürgüsü de, tohumların toprağa iyice gö- mülmesini sağlıyordu. Bu uygulamaya kadar tohum …

Ekilmiş toprak üzerinde çekilen ya da yuvarlanan ve ekini toprağa gömmeye, toprak yığınlarını parçalamaya yarayan tarla sürgüsü, ancak XVI. yüzyıldan sonra gelişti. Üçgen sür- günün bulunmasıyla, araca daha «aerodinamik» bir görünüm verildi ve yüzyıllar boyunca kullanılanlardan daha dengeli bir araç elde edildi. Önceleri insanoğlu, dikenli dallar ya da palmiye yaprak- larıyla bu işl yapardı. Romalılar, …

1786’da İskoçyalı Andrew Meikle öylesine etkili bir har- man makinesi gerçekleştirdi ki, uzun bir süre tek model ola- rak kaldı. Andrew Meikle’in babası James Meikle de, Hol- landa’ya yaptığı bir gezi sırasında tohumların nasıl yıkandı- ğını inceledi. İskoçya’ya döndükten sonra, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında mekanik bir tahıl çalkalayıcı yaptı.

Henry Ford, Amerikalı bir çiftçinin oğluydu. Daha otomo- bil yapımına geçmeden önce, traktör yapmayı düşlemişti. 1907″ de çıkarttığı ilk modelinde, arka tekerlekler, bir demetleme makinesinden alınmıştı. Aks ve ön takım ise, Ford otomobil- lerinin K modelinden aktarılmıştı.lerilekLasGodeyAlldirDütörreniçirPaleti Wallis Club 1913 1913 yılı, daha küçük, daha hafif, daha hızlı modellerin sahneye çıkmasıyla, traktör tarihinde bir dönüm …

1902’de, iki Amerikalı, C. W. Hart ve C. H. Pan, olduk- ça ağır, ama etkili, dört tekerlekli bir traktör yaptılar, 1905’te de, ilk traktör fabrikasının temelini attılar. Fabrikanın Tica- ret Müdürü W. H. Williams, «Traktör» kelimesini ilk kez kul- lanmayı öneren kişi oldu.

1901’de Amerikalı Dan Albone’nin buluşu olan üç teker- lekli Ivel traktörü yapıldı. Ön kısmı çok hafif olduğundan, ağır yük çekerken sık sık devriliyordu. Buna karşın, yine de çok tutulan bir araç oldu. 1904’te Sharps Company şirketi, üzerine ekin biçmeye yarayan bir kol eklenmiş, küçük, fakat becerikli bir model yarattı.