Hart ve Pan’ın Traktörü Buluşu

1902’de, iki Amerikalı, C. W. Hart ve C. H. Pan, olduk-
ça ağır, ama etkili, dört tekerlekli bir traktör yaptılar, 1905’te
de, ilk traktör fabrikasının temelini attılar. Fabrikanın Tica-
ret Müdürü W. H. Williams, «Traktör» kelimesini ilk kez kul-
lanmayı öneren kişi oldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir